Timebestiling barn + eKontakt eller eKonsultasjon

Foreldre kan bestille time til sine barn som ikke har en bruker på helsenorge.no ved å bestille timen i eget navn. Skriv i meldingsfeltet at timen gjelder (Ola eller Kari + fødselsdato). Dette forutsetter at foreldrene også er registrert med lege her.

eKontakt er korte spørsmål til legesekretær, bestilling av pasienttransport eller har andre administrative spørsmål.
eKonsultasjon er medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig – et alternativ til vanlig legetime.
Bilder og dokumenter kan sendes som vedlegg. Pris for eKonsultasjon etter Helfo sine satser, eKontakt er gratis.