Vikar

Dr. Arnesen har vikar frem til juni 2021 pga et år på sykehuset i forbindelse med spesialisering.