Priser

Holmenlegene AS følger vanlige offentlige takster for helsetjenester. For henvendelser som besvares utenfor vanlig åpningstid (08:00 – 16:00) påløper det en kveldstakst i tråd med offentlig regulerte takster for fastleger. 

  • Attest for førerkort koster kr. 650,-
  • Influensavaksine for pasienter utenfor risikogruppe kr. 320,-
  • Legeerklæringer fra kr. 75,- til 450,- avhengig av kategori