Holmenlegene AS følger vanlige offentlige takster for helsetjenester. For henvendelser som besvares utenfor vanlig åpningstid (08:00 – 16:00) påløper det en kveldstakst i tråd med offentlig regulerte takster for fastleger.